PAPAGO! Service
ตอบทุกข้อสงสัยกับปัญหาการใช้งาน

** Windows Mobile **

              ถาม: การจับหรือการรับสัญญาณ GPS ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง....?
             
              ตอบ:
เนื่องจากการจับหรือการรับสัญญาณ GPS ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะ ตัวอย่างเช่น ความสามารถของตัวรับสัญญาณ GPS ,ระดับ
                      สัญญาณ GPS ณ ขณะนั้น,สภาพอากาศ, การอยู่ในสถานที่ ที่มีตึกสูง, ฟิลม์กรองแสงรถยนต์ เป็นต้น และหากเป็นภายในอาคาร 
                      ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระดับสัญญาณ GPS ลดลง
                              สำหรับการรับสัญญาณ GPSจะต้องได้จากการรับสัญญาณดาวเทียมไม่ต่ำกว่า 4
ตัวขึ้นไปค่ะ จึงจะสามารถทำ
                      การนำทางได้ ในกรณีที่เครื่องสามารถรับสัญญาณ ได้เพียง 3
ดวงนั้นจะเพียงแค่สามารถระบุตำแหน่งเราได้หากต่ำ
                      กว่านั้นจะไม่สามารถนำทางได้ หรืออาจทำให้การระบุตำแหน่งไม่ถูกต้องค่ะ

                              หากมีปัญหาในการจับหรือรับสัญญาณ แนะนำให้วางโทรศัพท์มือถือไว้บริเวณที่สามารถรับสัญญาณได้ดี เช่น
                      หน้ารถค่ะ วางไว้สักครู่ แล้วกดมุมมองแผนที่ ณ ตำแหน่งปัจจุบันค่ะ

              ถาม:
ในกรณีที่ลูกค้าทำโปรแกรมหาย หรืออาจทำการลบโดยมิได้ตั้งใจ จะสามารถดาวน์โหลดใหม่โดยการใช้บัตรลง
                       ทะเบียนใบเดิม ได้หรือไม่....?

              ตอบ: ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม PAPAGO! ได้จากทางเว็บไซด์หรือ ติดต่อเพื่อจัดส่งซีดีสำหรับการแบ็คอัพข้อมูลโดยในส่วนนี้
                       ทางเราอาจจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บค่าบริการเพื่อการจัดส่งค่ะ

              ถาม: ผู้ใช้ไม่สามรถพิมพ์ชื่อลงทะเบียนเพื่อรับการใช้งานโปรแกรม PAPAGO! ผ่านระบบมือถือ HTC Cruise 09 ได้ 
(iolite)
                      ภายหลังจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์และได้รหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว....?

              ตอบ: การพิมพ์ชื่อจะไม่สามารถพิมพ์ชื่อทางหน้าโปรแกรมได้โดยตรงจะต้องบันทึกข้อมูลในโทรศัพท์ก่อน ดังนี้
                      Start >> Setting >> Personal >> Owner Information >> กดที่รูป Owner Information ข้อมูลผู้เป็นเจ้าของ >>
                      พิมพ์ชื่อและข้อมูลผู้เป็นเจ้าของ>>Save
                      กลับไปสู่เมนูหลัก และเข้าโปรแกรม PAPAGO! M3 อีกครั้ง ในหน้าโปรแกรมจะปรากฏชื่อที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ พิมพ์
                      รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียนกดปุ่มลงทะเบียน register ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ

              ถาม: ระยะเวลาในการอัพเดทโปรแกรม PAPAGO! เป็นอย่าง....?

              ตอบ: ในรอบระยะเวลาการให้บริการ 1 ปี เราจะเปิดให้อัพเดททั้งสิ้น 4 ครั้ง

              ถาม: ขณะนี้ทางบริษัทพาพาโก!ยังคงให้การสนับสนุนผู้ที่ใช้โปรแกรมนำทาง PAPAGO! ใน HTC หรือไม่

              ตอบ: PAPAGO! ให้การบริการในเรื่องของโปรแกรมและแผนที่ ซึ่งระยะเวลาให้บริการ คือ 1 ปี และถึงแม้ว่าจะเลยระยะเวลามาแล้วก็
                      ยังคงให้การสนับสนุนอยู่ โดยเราจัดเตรียมปรับปรุงแผนที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้ใช้สามารถดาว์นโหลดโปรแกรม PAPAGO! ผ่าน
                      ทางหน้าเว็บไซต์ และสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง

............................................................................................................................................................................................